Vznik expozice Míly Doleželové v Telči: příběh o překážkách a úspěchu

Vznik expozice Míly Doleželové v roce 2023 je výsledkem společné iniciativy několika institucí i soukromých osob, které toto téma spojilo nejen při realizaci projektu Svět Romů v díle malířky Míly Doleželové. Je to fascinující příběh, plný překážek a zklamání na straně jedné, stejně jako o šťastných náhodách, vůli a neutuchající snaze naplnit malířčinu poslední vůli a zpřístupnit její úžasné dílo široké veřejnosti v důstojných prostorách v její milované Telči na straně druhé.

Senátor Václav Jehlička a jeho dlouholeté úsilí o expozici Míly Doleželové v Telči

Hlavním nositelem myšlenky je bývalý ministr kultury , senátor a starosta Telče Václav Jehlička, který je původní profesí učitel výtvarné výchovy a společně s dalšími pamětníky ze strany laické i odborné veřejnosti se dílem Míly Doleželové, a zejména myšlence jejího důstojného návratu do Telče, zabývá více než 30 let. Jehličkovo šťastné spojení s Masarykovou univerzitou a dalšími významnými vědeckými a vzdělávacími institucemi po roce 2005 vedlo nejdříve ke vzniku Středoevropského centra pro kulturní dědictví v Telči a rekonstrukci bývalé jezuitské koleje (2009-11) a po dlouhém hledání cesty i formy, vyústilo k dohodě s Českou dominikánskou provincií o dlouhodobém zapůjčení obrazů Masarykově univerzitě a vybudování stálé expozice. Obrazy Míly Doleželové a jejího muže Jiřího Mareše se tak v roce 2020, tedy skoro po třiceti letech, vrátily do Telče.

Prostory v bývalé jezuitské koleji v Telči: ideální místo pro expozici Míly Doleželové

Pro vybudování stálé expozice byly vybrány prostory v bývalé jezuitské koleji, hned naproti státnímu zámku. Tedy místo, ve kterém je nejen největší koncentrace návštěvníků Telče, ale především místo, ve kterém se setkává duchovní, kulturní i vzdělávací funkce objektu a vytváří tak mocnou a neopakovatelnou energii, která ještě umocňuje sílu Míliných obrazů. Opět šťastnou náhodou se celý záměr potkal s vhodným programem podpořeným z Fondů EHP a Norska 2014-2021 a byla zahájena realizace stálé expozice.

Výtvarná koncepce, mezikulturní dialog a akce v rámci expozice

Návrh expozice je dílem J. V. Marouška. Výtvarná koncepce představí obrazy v několika tematických celcích. Barevná instalace si bere za cíl umocnit zážitek z obrazů a scénografické řešení prostoru dá vyniknout velkoformátovým malbám. Podařilo se také díky přátelským telčským vazbám získat zajímavé a nové dokumenty a doklady o životě a díle Míly Doleželové a Jiřího Mareše, které budou rovněž součástí výstavního prostoru. Vedle toho jsou součástí expozice dva ateliéry, výtvarný a hudební, s interaktivními prvky. Jsou k dispozici umělecké komunitě i široké veřejnosti a zároveň slouží jako prostor pro realizaci uměleckých i vzdělávacích aktivit v rámci společného projektu s Muzeem romské kultury a samozřejmě Masarykovy univerzity. Naším hlavním cílem je, aby prostory expozice i ateliérů byly příležitostí ke společnému mezikulturnímu dialogu. Právě tak jsou připravovány akce zahrnující semináře a workshopy s tematikou romského výtvarného umění a hudby.

Za podpory významných institucí

Expozice Míly Doleželové může být realizována díky podpoře a zapojení hned několika institucí:

  • Masarykovy univerzity, která je hlavní nositelkou všech aktivit a poskytuje prostory a technické i odborné zázemí.
  • České dominikánské provincie, která obrazy spravovala po smrti Míly Doleželové a nyní je bezplatně dlouhodobě zapůjčila.
  • Muzeu romské kultury v Brně, pro které je Míla Doleželová jednou z klíčových autorek zabývajících se romskou tematikou. MRK samo několik obrazů Míly Doleželové vlastní a o vybudování její expozice usilovalo hned od svého vzniku v devadesátých letech.
  • Město Telč a Kraj Vysočina, kteří jsou logickým partnerem při propagaci a dalším rozvoji péče o odkaz Míly Doleželové. Její dílo je totiž mimořádné i z hlediska rozvoje cestovního ruchu. Pro návštěvníky Telče – tedy jednoho z nejvíce navštěvovaných turistických cílů v ČR – rozšiřuje nabídku kulturních akcí.

Poděkování týmu za úsilí o expozici Míly Doleželové v Telči

Velké poděkování patři i celému týmu zaměstnanců Univerzitního centra, lektorům, dobrovolníkům, pamětníkům, přátelům a fanouškům díla Míly Doleželové, bez kterých by tento úžasný příběh nebyl nikdy napsán.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info