Míla v paláci Soudního dvora EU

Bez popisku

V paláci Soudního dvora EU v Lucemburku je vystaven obraz Míly Doleželové

Masarykova univerzita vystavuje v paláci Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku obraz akademické malířky Míly Doleželové s názvem Na cestě. Jde o jediné vystavované dílo v prostorách nejvyšší soudní instance EU z České republiky. Obraz byl zapůjčen na dobu 5 let ze stálé expozice autorky, která je k vidění v Univerzitním centru Telč.

Česká republika má poprvé ve své historii umělecké zastoupení v areálu Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku. Slavnostně tam byl odhalen obraz malířky Míly Doleželové Na cestě, který zapůjčila nejvyššímu soudu EU Masarykova univerzita ze své stálé expozice autorky v Univerzitním centru Telč. „Je to pro nás velmi významná událost, že Českou republiku reprezentuje v prostorách nejvyšší soudní instance EU náš obraz. Lidé jej zde budou moci obdivovat po dobu pěti let až do června 2028,“ řekl ředitel Univerzitního centra Telč Jaroslav Makovec, který se slavnostního ceremoniálu v Lucembursku zúčastnil společně se soudcem Soudního dvora EU Janem Passerem a prorektorem pro rozvoj, legislativu a informační technologie Masarykovy univerzity Radimem Polčákem.

„V budově Soudního dvora se nachází řada uměleckých předmětů. Jedná se o kombinaci darů, trvalých zápůjček, dlouhodobých zápůjček i krátkodobějších zápůjček, jimiž se členské státy prezentují. Česká republika dosud své umělecké dílo u Soudního dvora neměla. Vše se změnilo před rokem, kdy Soudní dvůr navštívil pan prorektor Polčák, kterého jsem provázel budovou a představoval mu také zdejší umělecká díla. Zmínil jsem se přitom o nedostatku zastoupení z České republiky a pan prorektor reagoval velmi spontánně a pozitivně s tím, že by Masarykova univerzita mohla pravděpodobně pomoci. I v celém dalším procesu vyjednávání sehrál pan prorektor zásadní roli, proto bych mu chtěl ještě jednou osobně poděkovat,“ zavzpomínal na počátky vyjednávání soudce Jan Passer s tím, že ze zaslaného návrhu více obrazů nakonec vybral Výbor Soudního dvora pro umělecká díla právě obraz Na cestě.

Dílo s názvem Na cestě z první poloviny šedesátých let 20. století představuje olejomalbu o rozměrech 180 x 300 centimetrů. Námětem zpodobňujícím kočovnický způsob romského života představuje jednu z typických oblastí tvorby Míly Doleželové. Vzhledem k vlastnímu pohnutému životnímu osudu Míla Doleželová ráda zachycovala postavy na okraji společnost, křesťanské a náboženské motivy, život v neustálém putování či neotřesitelnou víru ve svobodu. Typické pro její tvorbu jsou postavy s velkýma, často smutnýma očima. „Z řady hledisek symbolizuje obraz Na cestě evropské hodnoty i kořeny, z nichž současná Evropská unie vyrostla – a které jsou zpravidla nesprávně ztotožňovány téměř výlučně s ekonomickým rozměrem členství,“ uvedl Jan Passer.

Olejomalba Na cestě pochází z nové Stálé expozice Míly Doleželové, která je otevřena v telčském Univerzitním centru Masarykovy univerzity od 17. června letošního roku. Jde o největší ucelené kolekce obrazů autorky, které se přezdívá „česká Frida Kahlo“, a zahrnuje okolo 170 děl včetně velkoformátových obrazů, grafik a knižních ilustrací. Všechna díla zapůjčila Masarykově univerzitě na výstavu Česká dominikánská provincie, která je podle závěti dědicem autorčiny pozůstalosti. Obrazy Míly Doleželové pocházejí ze sbírek v Mexiku, Velké Británii, Francii, Izraeli nebo ve Spojených státech.

Výtvarnice Míla Doleželová se narodila v roce 1922 v Prostějově. Absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze, ovšem velkou část života prožila na Vysočině. V roce 1972 koupila s manželem, také malířem a grafikem Jiřím Marešem, dům na náměstí v Telči, kde tvořila až do své smrti v prosinci 1993. Posledních téměř deset let po smrti manžela se uzavřela před světem, přestala tvořit a dožila v naprostém osamění. „Jejím přáním bylo, aby její dílo zůstalo právě v Telči a splnění tohoto přání trvalo více než třicet let. Umístění jejího obrazu Na cestě v prostorách Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku je jen potvrzením výjimečnosti díla Míly Doleželové a poslání Masarykovy univerzity jako moderní vzdělávací a kulturní instituce 21. století,“ doplnil Jaroslav Makovec, ředitel Univerzitního centra v Telči.

vydáno: 27.6.2023

Radim Sajbot, Tiskový mluvčí Masarykovy univerzity Rektorát, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, M: +420 602 521 182, E: sajbot@rect.muni.cz, www.muni.cz

md_lucemburk.zip .zip 740 kB
tz-mila-dolezelova_u.docx .docx 40 kB
logo-mila-png-1.zip .zip 479 kB

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info