Univerzitní centrum Telč

Objevujte oblíbená místa Míly Doleželové v Telči.

Expozice Míly Doleželové

V Univerzitním centru Telč Masarykovy univerzity se nachází stálá Expozice Míla Doleželová, která byla otevřena v roce 2023. Obrazy pro vznik expozice zapůjčila Česká dominikánská provincie. Vybudování stálé expozice obrazů v Telči si podle závěti přála i samotná Míla.

Odhaduje se, že za svůj život malířka Míla Doleželová vytvořila přibližně 1 800 obrazů. Pro její tvorbu jsou typické velké černé oči a zvětšené končetiny. Tvořila grafiky, olejomalby, fresky, knižní ilustrace, či návrhy poštovních známek. Hlavními tématy malířčiny tvorby byly Romové – nejen způsob života, ale také jejich tradice, či zvyky. Další velkou inspirací pro ni bylo křesťanství. 

Historie areálu Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči

V 16. století přicházejí do Telče jezuité, jeden z nejvýznamnějších řádů římsko-katolické církve a díky finančnímu přispění tehdejší majitelky zámku Františky Slavatové z Chlumu a Košumberka, si postavili těsně vedle zámku vlastní kolej, dům třetí probace, kostel Jména Ježíš, seminář sv. Andělů a také jezuitské gymnázium. Gymnázium sloužilo výuce až do zrušení řádů v 18. století, kdy zde byla zřízena vojenská kasárna. Ke konci 19. století se areál vrací k původnímu účelu, nejprve zde byla měšťanská škola, od 50. let minulého století pak škola rolnická, později se škola přejmenovala na zemědělskou. Výuka zde skončila ve školním roce 2011/2012, kdy se škola přesunula do budovy gymnázia v ulici Hradecká.

Více o historii uct

Univerzitní centrum Masarykovu univerzity v Telči

Počátky vzdělávacích aktivit centra jsou z roku 2002, kdy zde byla zahájena výuka pro 40 posluchačů kombinovaného studia, zaměřeného na dějiny umění (konkrétně památkovou péči a ochranu kulturního dědictví). V roce 2004 se město Telč s Masarykovou univerzitou domluvilo o převodu historické budovy jezuitské koleje. V témže se roce vzniká i samotné Univerzitní centrum Telč.

Od školního roku 2004/2005 zde výuku zahájila Ekonomicko – správní fakulta a otevřela zde obory bakalářského kombinovaného studia se zaměřením na veřejnou správu, ekonomiku, cestovní ruch a další. V letech 2009 až 2011 došlo k rekonstrukci budov.

V současné době se zde koná mnoho kulturních a hudebních akcí, různé semináře, workshopy, výstavy atd. V areálu najdete knihovnu i kavárnu s cukrárnou.

Telčská místa Míly Doleželové

Poznejte místa v Telči, která jsou s malířkou Mílou Doleželovou neoddělitelně spjatá. Stezka vás zavede nejprve k penzionu Kamenné slunce, dále na hřbitov U sv. Anny a následně přes Velké loubí přijdete do Univerzitního centra Telče, kde je nově otevřená stálá expozice obrazů této umělkyně.

Stezka vznikla v roce 2023 v rámci bakalářské práce studenta cestovního ruchu VŠPJ Patrika Kroláka ve spolupráci s městem Telč a Univerzitním centrem Telč. Vznik stezky finančně podpořil Kraj Vysočina.

Telčská místa Míly Doleželové

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info