Projekt Svět Romů v díle Míly Doleželové

O projektu

Projekt usiluje o oživení nemovité kulturní památky – areálu bývalé jezuitské koleje v Telči. Cílem je již fungující a využívané prostory pozvednout na vyšší úroveň, více je otevřít veřejnosti a místním komunitám a vytvořit z nich společensko-kulturní centrum Telče, s přesahem i mimo region.

Hlavním cílem je upozornit veřejnost na mimořádné dílo malířky Míly Doleželové a jejího manžela Jiřího Mareše prostřednictvím vytvoření výstavního prostoru a zpřístupnění expozice jejich obrazů. Záměr vybudovat expozici vychází přímo ze závěti Míly Doleželové, která si přála, aby v Telči vznikla galerie s jejími obrazy. Samotnou prezentaci děl doplní i další činnosti. Pro volnočasové využití vytvoříme dva umělecké ateliéry, ve kterých se budou konat výtvarné, hudební a taneční dílny či kurzy. Ve spolupráci s Muzeem romské kultury, partnerem projektu, uspořádáme sérii vzdělávacích a kulturních akcí, určených pro žáky škol z regionu i pro širokou veřejnost. Budeme přitom dbát na to, aby co nejvíce aktivit bylo přístupnosti i zdravotně znevýhodněným spoluobčanům.

Naše kroky tak povedou směrem k vytvoření stálé expozice v Telči, která by ve spolupráci s dalšími místními aktéry měla aktivně přispívat nejen k péči o kulturní dědictví, ale také k rozvoji místního občanského života a osvětě napříč společností. Naší ambicí je vybudovat kolem díla Míly Doleželové komunitní centrum, které bude dostupné pro všechny bez rozdílu.

Více o projektu

Aktivity realizované v rámci projektu Partneři projektu Norské fondy

Harmonogram

 • 04 / 2022

  zahájení podpory z Norských fondů

 • 04 / 2023

  vernisáž expozice Míly Doleželové

 • 05–06 / 2023

  hudební a výtvarné workshopy

 • 09 / 2023

  hudební dílna Josefa Feča a výtvarné sympozium

 • 10–11 / 2023

  hudební a výtvarné workshopy

 • 04 / 2024

   ukončení podpory z Norských fondů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info