Partneři

Romano Kher

V roce 2017 zahájili zástupci norské romské menšiny partnerství s nadací Kirkens Bymisjon (The Church City Mission) a společně založili organizaci Romano Kher. Spojení těchto dvou slov, která si zvolili do názvu, v romštině znamená „romský dům“. Romano Kher, jako středisko romské kultury a tradic, tedy existuje od roku 2018 a jeho zástupci se v rámci projektu podělí o své zkušenosti s kolegy z České republiky. V Telči se budou účastnit hudebních i výtvarných dílen a přispějí svým pohledem na romskou kulturu a její prezentaci. 

Muzeum romské kultury

Muzeum romské kultury bylo založeno v roce 1991 z iniciativy romských intelektuálů jako nevládní nezisková organizace. V evropském kontextu jde o unikátní instituci, která globálně dokumentuje kulturu Romů a Sintů, včetně mnoha různých romských subetnických skupin a komunit.

Muzeum romské kultury je renomovanou organizací specializující se na různé aspekty romské identity, ale také na vzdělávání a popularizaci tématu minorit a osob sociálně a kulturně vyloučených. V tomto směru vhodně doplňuje aktivity Masarykovy univerzity, která se zejména ve své třetí, tedy společenské, roli vysoké školy těmto tématům rovněž věnuje. Současná společnost totiž na univerzity pohlíží jako na reprezentanty hodnot a subjekty kultivující veřejnou diskuzi, podporující aktivní občanství, boj proti rasismu, předsudkům a posilující aktivity vedoucí ke společenskému a kulturnímu dialogu.

V rámci projektu se partnerství s Muzeem romské kultury uplatní jeho zapojením do série vzdělávacích a kulturních akcí, pro něž bude zajišťovat jejich obsahovou náplň a představí různé dimenze romské kultury. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info